Přesný čas na web

Kalendar

TOPlist

Ubytování Litomyšl.

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

Tepelné ošetření IPPC-ISPM 15

Firma BERY DŘEVOVÝROBA s.r.o. je vlastníkem certifikátu, opravňujícího k tepelnému ošetření dřevěného materiálu, vydaného Státní rostlinolékařskou správou.


V rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO byl přijat Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (standard ISPM 15).Zde jsou postupy přivýrobě, metody a požadavky o regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, aby bylo sníženo riziko zavlečení a šíření karanténních škodlivých organismů.Schválená fytosanitární opatření, která významně snižují riziko zavlečení a šíření škodlivých organismů dřevěným obalovým materiálem, spočívají v použití odkorněného dřeva (se stanovenou tolerancí zbytků kůry) a použití schváleného ošetření.

Použití odkorněného dřeva

Bez ohledu na typ použitého ošetření musí být dřevěný obalový materiál vyroben z odkorněného dřeva.

Podle standardu může zůstat jakékoliv množství vizuálně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, pokud jsou:-

  • užší než 3 cm (bez ohledu na délku) nebo
  • širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.

Jelikož je odkornění bráno již automaticky, tak se na nových značkách nezobrazuje již kód DB (debarked) nebo-li v češtině odkornění.

Tepelné ošetření (HT)

Zkratka HT znamená heat treatment nebo-li v překladu tepelné ošetření. Dřevěný obalový materiál musí být zahřát podle zvláštního technologického postupu vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby ohřevu, při němž se dosáhne minimální teploty 56 °C při minimální době trvání 30 minut dosažených nepřetržitě v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra). Tato kombinace byla prokázána jako smrtící pro většinu škodlivých organismů a toto ošetření je zároveň ekonomicky přijatelné.

Značka a její použití

Značka udává, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s tímto standardem a zahrnuje následující požadované součásti:IPPC ISPM 15

  • symbol
  • kód země (XX)
  • kód výrobce/poskytovatele ošetření (000)
  • kód ošetření pomocí vhodné zkratky (HT nebo MB) (YY)

Pozn.: Ošetření methylbromidem – MB je v ČR zakázáno. Jedná se o tzv. fumigaci nebo-li ošetření chemickým prostředkem v plynné podobě.

Kód ošetření

Kód ošetření je IPPC zkratka uvedená pro použité schválené opatření – HT, MB

(IPPC – International Plant Protection Convention, což je Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin)

Umělé vysušení ( KD )

Jedná se o proces, při kterém se dřevo suší v uzavřené komoře s využítím řízené teploty anebo vlhkosti k docílení požadované vlhkosti dřeva. Tímto způsobem dochází k odstranění přebytečné vlhkosti-vody ze dřeva. Snižuje se hmotnost dřeva, zlepšuje se jeho obrobitelnost, snižuje se sklon k sesychání. Současně se nízkou vlhkosti chrání dřevo před růstem dřevokazných hub a plísní. Umělé sušení je časově náročnější a nákladnější než IPPC tepelné ošetření dle ISPM 15. Sušení trvá několik dní v závislosti na požadovaném % vlhkosti.

Odkazy:

Oficiální stránky Státní rostlinolékařské správy

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/o-nas/

ISPM 152009

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/fao-ispm-15.html

Dovozní požadavky některých zemí

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/pruvodce-implementaci-IPSM15.html

Často kladené otázky

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/casto-kladene-otazky/